O AUTORIMA

Profesor Damir Marjanović je trenutno rektor i redovni profesor na International Burch University u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Također je redovni profesor na Univerzitetu u Sarajevu i gostujući profesor na Sveučilištu u Splitu, Hrvatska. Bio je dugogodišnji šef Laboratorija za forenzičku genetiku na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Sarajevo, a trenutno je znanstveni asistent u Institutu za antropološka istraživanja, Zagreb, Hrvatska. Također je bio zaposlen kao stručnjak u području forenzičke genetike od strane EU i OESS-a (Kosovo), Europske agencije za rekonstrukciju (Srbija) i Međunarodne komisije za nestale osobe (Bosna i Hercegovina), ali i radio u Institutu Ruđer Bošković i znanstvenoj kompaniji Genos (Hrvatska). Godine 2011. nagrađen je kao znanstvenik godine u Bosni i Hercegovini. Njegovo glavno znanstveno područje interesa je forenzička, populacijska i molekularna genetika i molekularna antropologija. Objavio je 5 knjiga, 14 poglavlja knjiga, više od 80 znanstvenih i preglednih članaka i sažetaka u CC, WOS, SCOPUS časopisima i više od 230 znanstvenih radova i sažetaka u drugim časopisima i znanstvenim publikacijama. Citiran je više od 1500 puta. Također, pozvan je na više od 50 različitih međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova diljem svijeta. Od 2012. do 2013. godine bio je ministar obrazovanja i znanosti Kantona Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Prof. dr. sc. Dragan Primorac hrvatski je liječnik pedijatar, forenzičar, genetičar i stalni sudski vještak. Od 23. prosinca 2003. do 6. srpnja 2009. godine obnašao je dužnost ministra znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Rođen je 7.lipnja 1965. godine, u Banja Luci. Od najranije mladosti živi u Splitu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Sveučilištu u Zagrebu, Medicinskome fakultetu u Splitu 1991. godine. Doktorsku je disertaciju 1997. godine obranio na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao »Postdoctoral fellow«, a potom i kao »Faculty Instructor«, radio je više godina na University of Connecticut, School of Medicine, Farmington, USA. Stručno se usavršavao pri Connecticut Division of State Police, Forensic Sciences Laboratory, Meriden, USA; Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), Rockville USA; Analytical Genetic Testing Center, Denver, USA; St. Christopher’s Hospital for Children at Allegheny University of the Health Sciences, Department of Pediatric Surgery, Philadelphia, USA i Roche Molecular Systems, Alameda, California, USA.

Član je Hrvatskoga društva za humanu genetiku, Hrvatske udruge Osteogenesis Imperfecta, Američke akademije za sudsku medicinu (American Academy of Forensic Science) i Američkoga društva za humanu genetiku (American Society for Human Genetics) te su-osnivač Međunarodnog društva za primijenjene biologijske znanosti (International Society for Applied Biological Sciences –ISABS).

Dobitnik je 20 međunarodnih i domaćih priznanja, a među njima i Nagrade za životno djelo Instituta za forenzičke znanosti, Sveučilišta New Haven (Life Time Achievement Award, University of New Heaven, Forensic Science Institute, New Haven, USA) za doprinos razvoju forenzičkih znanosti.

Autor je oko 150 znanstvenih radova i kongresnih priopćenja od kojih je više od 50 indeksirano u CC-u (Current Contest) i SCI-u (Science Citation Indeks).

Kao pozvani predavač sudjelovao je na više od 40 znanstvenih i stručnih skupova širom svijeta. Do sada je citiran više od 1000 puta i time je među najcitiranijim znanstvenicima iz biomedicine u njegovoj dobi u Hrvatskoj (www.scopus.com).

Autor je u više stručnih i nastavnih knjiga u Republici Hrvatskoj, te dviju knjiga objavljenih u SAD-u. Sudjeluje u dodiplomskoj nastavi na medicinskim fakultetima u Zagrebu, Osijeku, Splitu te na prestižnome američkom Sveučilištu Penn State-u, kao i na znanstvenim i stručnim poslijediplomskim studijima medicinskih fakulteta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Veroni. Mentor je pri izradi 8 doktorskih disertacija, triju magistarskih i dvaju diplomskih radova.

Jedan je od pionira u DNA identifikaciji žrtava rata iz masovnih grobnica te jedan od utemeljitelja analize DNA u sudskoj medicini u Republici Hrvatskoj. Autor je izvornih rezultata o genetičkom podrijetlu Europljana objavljenih u najprestižnijem svjetskom znanstvenom časopisu Science, a posebno je radio na genetičkom podrijetlu Hrvata te naroda Bosne i Hercegovine. Autor je niza radova iz područja forenzičkih znanosti, populacijske genetike, molekularne genetike skeletnih bolesti u djece itd.

O rezultatima njegova znanstvenoga rada priloge su objavljivali: The New York Times, USA Today, Chicago Tribune, Hartford Courant, Connecticut Post, Hospital News, News Times, Quartary, JAMA, Lancet, Science, Profiles in DNA (USA); Vjesnik, Večernji List, Slobodna Dalmacija, Nedjeljna Dalmacija, Obzor, Arena, Nacional, Banka, Novi List, Jutarnji List, Cosmopolitan, In Flight Magazine-Croatia Airlines (Croatia); Večer (Slovenia); Kleine Zeitung, (Austria); Haaretz (Israel), Die Presse (Austria).

Radio je na Klinici za pedijatriju Kliničke bolnice Split te bio dugogodišnji voditelj laboratorija za kliničku i sudsku genetiku KB Split. Radio je i kao ravnatelj Poliklinike »Sveti Duh II« u većinskom izraelskom vlasništvu.

Predsjednik je Hrvatsko-izraelskog poslovnog kluba i hrvatske humanitarne udruge Cro Unum.

Profesor Salmedin Mesihović je rođen 5. IV. 1975. god., u Sarajevu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. U akademskoj 1995/1996. god. upisuje studij historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na kojem je i diplomirao u oktobru 1999. god., na temu „Glasinačka kultura“. Od aprila 2000. god. zaposlen je na istom Odsjeku kao asistent. Postdiplomski studij iz arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisao je krajem 2001. godine i magistrirao na temu «Problem kulturne i etničke zajednice Autarijata» 7. VI. 2004. god. u Zagrebu. Naredne 2005. god. nastavio je školovanje na jednogodišnjem doktorskom studiju iz stare povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Doktorirao je na temi «Dezitijati: kulturna i narodnosno-politička  zajednica u Iliriku i osvajanja Oktavijanova doba» 30. I. 2007. god. u Zagrebu. U martu 2009. god. izabran je u zvanje docenta za oblast stari vijek na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta, a u septembru 2013. godine je izabran u zvanje vanrednog profesora za istu oblast. Salmedin Mesihović je i duži vremenski period aktivan u društveno – političkom životu Bosne i Hercegovine.

U dosadašnjem naučno - istraživačkom radu Salmedin Mesihović je objavio 41 naučni rad, kao i sljedeće knjige : ANTIQVI HOMINES BOSNAE, Revolucije stare Helade i Rimske Republike, Historija Autarijata,  Helenske apoikije u Italiji i Siciliji, Geneza zla. Agrarna kriza: ekonomski i socijalni pad Republike, Bitka za Ilirik, Liberalna frakcija rimskog nobiliteta – Gaj Lelije i Scipion Emilijan i dr.

 

REFERENCE LABORATORIJA

Analize će se realizirati u DNK laboratoriju koji se nalazi u sklopu Odjela za genetiku i bioinženjerstvo na Fakultetu za inženjerstvo i prirodne nauke. Ovaj fakultet je ujedno i najveći fakultet Internacionalnog Burch Univerziteta. Voditeljica odjela, koja je ujedno i voditeljica laboratorija, doc. dr. Lejla Smajlović Skenderagić osoba je sa dugogodišnjim iskustvom u primjeni različitih DNK analiza. Više od deset godina je bila supervizor procesa analize DNK profila u sklopu identifikacije žrtava rata u BiH. U projektu će biti uključeni svi uposlenici laboratorije, kao i dvije doktorantice koje će pak u sklopu ovih aktivnosti realizirati i svoje doktorske disertacije pod mentorstvom prof. dr. Damira Marjanovića.