KNJIGA O GENETICI SA DNK TESTOM PORIJEKLA

Projekat se realizuje prema licenci bosanskohercegovačke
kreativne Kuće dobrih priča - samo po narudžbi!

N alaz Vašeg DNK uzorka kojim opremamo Vaš primjerak ovog izdanja kreativni je novitet koji Vam nudi izvanrednu priliku da uz pomoć najsavremenijih naučnih dostignuća saznate eksluzivne informacije o svom porijeklu. Promijenimo najprije predstavu o sebi, sebe a na koncu i svijet i zemlju u kojoj živimo. Na tom putu pozitivnih promjena ova knjiga će bez sumnje uljepšati živote svojih vlasnika.

Ovo izdanje je nakon trilogije o srednjovjekovnoj bosanskoj državi, knjige poezije Oblici bosanskih duša i predivne knjige Zlatnih bosanskih bajki nastavak promocije naše tisućljetne zemlje kojoj pripadamo. Ta činjenica je ona zlatna nit-vodilja koja se provlači kroz knjigu Preci u nama. Uvjereni smo da ćemo zajedno sa našim kupcima i čitaocima kroz ovaj projekat otkriti mnoge skrivene kutke istine i znanja.

IZDAVAČKI HIT KOJIM ĆE BITI OBILJEŽENA
2019. GODINA !

Regionalni izdavačko-istraživački knjižni projekat osmišljen u sarajevskoj kreativnoj radionici
KUĆI DOBRIH PRIČA PRVI JE PODUHVAT OVAKVE VRSTE U SVIJETU!!!

Prvi put u historiji izdavaštva, kupcima će biti omogućeno da uz narudžbu knjige PRECI U NAMA – GENETIČKO BLAGO BOSNE I HERCEGOVINE dobiju DNK ANALIZU VLASTITOG UZORKA i
saznaju pomoću najsavremenijeg instrumentarija s kog kraja svijeta potiču njihovi preci. Svaki primjerak ovog izdanja će biti jedinstven jer će biti opremljen personaliziranom DNK analizom naručioca.

S KOG DIJELA PLANETE ZEMLJE JE TVOJA PORODICA?!

 
 
K njiga PRECI U NAMA s jedne strane nudi svojim vlasnicima priliku da otkriju brojne zanimljivosti o molekularnoj antropologiji, ćeliji, molekulama, genskim mutacijama, evolutivnom razvoju homo-sapiensa, migracionim scenarijima, haplogrupama, haplotipovima kao i priliku da osvježe svoje znanje. S druge strane, obogaćena personaliziranim DNK o porijeklu kupca, knjiga osvjetljava odgovor na pitanje s kog dijela planete zemlje je tvoja porodica.

NAJLJEPŠA PRIČA O ČOVJEKU​

O duvijek je postojala potreba kod čovjeka da zna svoje korijene, ko su mu preci i odakle vuče svoje porijeklo. Promišljajući o potrebi za pripadanjem i identifikacijom sa širom zajednicom i skupinom ljudi, potrebi za osiguranjem egzistencije, sigurnošću i produženjem vrste kao podsvjesnom željom za produženjem vlastitog života kroz potomstvo, ljudska civilizacija dala je brojne odgovore na iskonsko pitanje o porijeklu ljudskog roda.
Razvojem molekularne antropologije, kao nikad prije, otškrinula su nam se čarobna vrata znanja o ljudskom genomu - najljepšoj i najistinitijoj priči o ČOVJEKU koja tek treba biti ispričana.

NAJVEĆI NAUČNO-POPULARNI PROJEKAT U
OVOM DIJELU SVIJETA

K njiga PRECI U NAMA i izdavačko-istraživački projekat pod istim imenom, realizovaće se u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Projekat „Preci u nama“ omogućiće inkluziju dobijenih molekularnih podataka već istraživane bosanskoherecegovačke i drugih evropskih populacija i tako doprinijeti kompletiranju baze podataka o genetičkim varijacijama humanih populacija. Studija koja će se realizirati kroz ovaj projekat doprinijeće proširivanju znanja u oblasti populacione genetike i primijenjene antropologije. Ideja o cijelom projektu je nastala i razvijala se u našoj bosanskohercegovačkoj kreativnoj radionici „Kući dobrih priča“ i kao takva je prepoznata od strane naših sestrinskih kompanija iz MK grupacije kao hvalevrijedan poduhvat koji zaslužuje zajedničku promociju i predstavljanje široj zainteresiranoj publici iz cijele regije Zapadnog balkana..

“NAJORIGINALNIJI“ NOVOGODIŠNJI
ILI BOŽIĆNI POKLON!!!